Login 
พฤศจิกายน 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(44)         1 2 3
(45) 4 5 6 7 8 9 10
(46) 11 12 13 14 15 16 17
(47) 18 19 20 21 22 23 24
(48) 25 26 27 28 29 30  
มกราคม 2019
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(01)     1 2 3 4 5
(02) 6 7 8 9 10 11 12
(03) 13 14 15 16 17 18 19
(04) 20 21 22 23 24 25 26
(05) 27 28 29 30 31    
ธันวาคม 2018
แผนปฎิบัติงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสบเมย


ประเภทหมวด:
ประเภทหมวด: ทั้งหมด

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
WK48             01
WK49 02
03
04
05
06
07
08
WK50 09
10
11
12
ดูเหตุการณ์นี้ออกหน่วยทันตกรรม-กลอเซโล
13
ดูเหตุการณ์นี้ออกหน่วยทันตกรรม-บ้านบุญเลอ
14
15
WK51 16
17
18
ดูเหตุการณ์นี้ออกหน่วยทันตกรรม-ปู่แก้ว
19
ดูเหตุการณ์นี้ออกหน่วยทันตกรรม-กอบีคี
20
ดูเหตุการณ์นี้ออกหน่วยทันตกรรม-บ้านแม่หาด
21
22
WK52 23
24
25
ดูเหตุการณ์นี้ออกหน่วยทันตกรรม-บ้านโตแฮ
26
ดูเหตุการณ์นี้ออกหน่วยทันตกรรม-ห้วยกองก้าด
27
28
29
WK01 30
31