Login 
พฤษภาคม 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(18)     1 2 3 4 5
(19) 6 7 8 9 10 11 12
(20) 13 14 15 16 17 18 19
(21) 20 21 22 23 24 25 26
(22) 27 28 29 30 31    
กรกฎาคม 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(27) 1 2 3 4 5 6 7
(28) 8 9 10 11 12 13 14
(29) 15 16 17 18 19 20 21
(30) 22 23 24 25 26 27 28
(31) 29 30 31        
มิถุนายน 2018
แผนปฎิบัติงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสบเมย


ประเภทหมวด:
ประเภทหมวด: จองห้องประชุม

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
WK22           01
02
WK23 03
04
05
06
07
08
ดูเหตุการณ์นี้เตรียมข้อมูลตัวชี้วัด-รพ.สบเมย
09
ดูเหตุการณ์นี้เตรียมข้อมูลตัวชี้วัด-รพ.สบเมย
WK24 10
ดูเหตุการณ์นี้เตรียมข้อมูลตัวชี้วัด-รพ.สบเมย
11
ดูเหตุการณ์นี้เตรียมข้อมูลตัวชี้วัด-รพ.สบเมย
12
ดูเหตุการณ์นี้เตรียมข้อมูลตัวชี้วัด-รพ.สบเมย
13
ดูเหตุการณ์นี้ประชุมข้อมูลรับนิเทศ-รพ.สบเมย
14
ดูเหตุการณ์นี้ปรับข้อมูลตัวชี้วัด-รพ.สบเมย
15
16
WK25 17
18
19
20
21
22
23
WK26 24
25
26
27
28
29
30