Login 
พฤษภาคม 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(18)     1 2 3 4 5
(19) 6 7 8 9 10 11 12
(20) 13 14 15 16 17 18 19
(21) 20 21 22 23 24 25 26
(22) 27 28 29 30 31    
กรกฎาคม 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(27) 1 2 3 4 5 6 7
(28) 8 9 10 11 12 13 14
(29) 15 16 17 18 19 20 21
(30) 22 23 24 25 26 27 28
(31) 29 30 31        
มิถุนายน 2018
แผนปฎิบัติงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสบเมย


ประเภทหมวด:
ประเภทหมวด: กลุ่มงานทันตกรรม

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
WK22           01
02
WK23 03
ดูเหตุการณ์นี้ตัวอย่างทันตกรรม-รพ.สบเมย
04
05
ดูเหตุการณ์นี้ออกหน่วยทันตกรรม-รร.กองแปใต้
06
ดูเหตุการณ์นี้ออกหน่วยทันตกรรม-รร.ป่าโปง
07
ดูเหตุการณ์นี้ออกหน่วยทันตกรรม-รร.ป่าโปง
08
09
WK24 10
11
12
ดูเหตุการณ์นี้ออกหน่วยทันตกรรม-รร.แม่แพ
13
ดูเหตุการณ์นี้ออกหน่วยทันตกรรม-รร.แม่แพ
14
ดูเหตุการณ์นี้ออกหน่วยทันตกรรม-รร.ห้วยม่วง
15
16
WK25 17
18
19
ดูเหตุการณ์นี้ออกหน่วยทันตกรรม-บ.ต้นงิ้ว
20
ดูเหตุการณ์นี้ออกหน่วยทันตกรรม-บ.ต้นงิ้ว
21
ดูเหตุการณ์นี้ออกหน่วยทันตกรรม-รร.บ้านแม่ลาย
22
23
WK26 24
25
26
ดูเหตุการณ์นี้ออกหน่วยทันตกรรม-รร.บ้านห้วยกุ...
27
ดูเหตุการณ์นี้ออกหน่วยทันตกรรม-รร.บ้านทะโลงเ...
28
ดูเหตุการณ์นี้ออกหน่วยทันตกรรม-รร.บ้านทะโลงเ...
29
30