Login 
พฤษภาคม 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(18)     1 2 3 4 5
(19) 6 7 8 9 10 11 12
(20) 13 14 15 16 17 18 19
(21) 20 21 22 23 24 25 26
(22) 27 28 29 30 31    
กรกฎาคม 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(27) 1 2 3 4 5 6 7
(28) 8 9 10 11 12 13 14
(29) 15 16 17 18 19 20 21
(30) 22 23 24 25 26 27 28
(31) 29 30 31        
มิถุนายน 2018
แผนปฎิบัติงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสบเมย


ประเภทหมวด:
ประเภทหมวด: กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
WK22           01
02
WK23 03
04
ดูเหตุการณ์นี้ตรวจร้านอาหาร
ดูเหตุการณ์นี้อบรมอสม./เลโค๊ะ
05
ดูเหตุการณ์นี้ตรวจร้านอาหาร
ดูเหตุการณ์นี้อบรมอสม./แม่สามแลบ
06
ดูเหตุการณ์นี้คัดกรองวัณโรค-แม่ทะลุ
ดูเหตุการณ์นี้คัดกรองวัณโรค-ห้วยม่วง
07
ดูเหตุการณ์นี้เยี่ยมผู้พิการ-แม่เกาะ,แม่มูด
ดูเหตุการณ์นี้คัดกรองวัณโรค-แม่เกาะ
ดูเหตุการณ์นี้อบรมITA
08
ดูเหตุการณ์นี้คัดกรองวัณโรครพ.สบเมย
ดูเหตุการณ์นี้อบรมITA
09
WK24 10
11
ดูเหตุการณ์นี้ตรวจร้านอาหาร
ดูเหตุการณ์นี้ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ-กองก๋อย
ดูเหตุการณ์นี้อบรมอสม.-กองก๋อย
12
ดูเหตุการณ์นี้ตรวจร้านอาหาร
ดูเหตุการณ์นี้อบรมอสม.-กองแปเหนือ
13
ดูเหตุการณ์นี้คัดกรองวัณโรค-แม่คะตวน
14
ดูเหตุการณ์นี้คัดกรองวัณโรค-แม่สวด
ดูเหตุการณ์นี้ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ-แม่สวด
15
ดูเหตุการณ์นี้คัดกรองวัณโรค-แม่สามแลบ
16
WK25 17
18
ดูเหตุการณ์นี้ประชุมพ่นหมอกควัน
ดูเหตุการณ์นี้อบรมพัฒนาการ
19
ดูเหตุการณ์นี้ตรวจสารเสพติดเด็กนักเรียน
ดูเหตุการณ์นี้อบรมอสม.-ผาผ่า
ดูเหตุการณ์นี้อบรมการเขียนHA
20
ดูเหตุการณ์นี้คัดกรองวัณโรค-แม่สวดใหม่
ดูเหตุการณ์นี้คัดกรองวัณโรค-บ.สบเมย
ดูเหตุการณ์นี้อบรมการเขียนHA
21
ดูเหตุการณ์นี้ประชุมข้อมูลโรคเอดส์
ดูเหตุการณ์นี้คัดกรองวัณโรค-แม่เงา
ดูเหตุการณ์นี้อบรมการเขียนHA
ดูเหตุการณ์นี้รับนิเทศงาน
22
ดูเหตุการณ์นี้ประชุมข้อมูลโรคเอดส์
ดูเหตุการณ์นี้คัดกรองวัณโรค-กองแปเหนือ
ดูเหตุการณ์นี้อบรมการเขียนHA
ดูเหตุการณ์นี้รับนิเทศงาน
23
WK26 24
25
ดูเหตุการณ์นี้คัดกรองวัณโรค-กองก๋อย
26
27
28
29
ดูเหตุการณ์นี้คัดกรองวัณโรค-เลโค๊ะ
30